Quy định & hình thức thanh toán tại siêu thị Mẹ Akay.

Mẹ Akay áp dụng 2 hình thức thanh toán trả trước ( áp dụng với khách hàng trên toàn quốc) và thanh toán khi nhận hàng( COD)

*** Thanh toán khi nhận hàng (thanh toán COD)

Khách hàng chọn thanh toán tiền mặt khi nhận hàng tại thời điểm thao tác đặt hàng trên web: meakay.com. Chúng tôi sẽ kiểm tra địa chỉ giao hàng của khách với điều kiện chấp nhận thanh toán COD. Nếu không thỏa điều kiện chấp nhận thanh toán COD, Bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ hướng dẫn khách hàng thanh toán trả trước. Nếu thỏa điều kiện chấp nhận thanh toán COD, nhân viên giao hàng sẽ giao hàng và nhận tiền thanh toán trực tiếp từ khách.